VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 20.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0124/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2013/E-PP [PDF]
Vavra Ervín
Podtatranská 137/6, Poprad
Dátum: 21.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0112/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2172/2014/E-OZ (PDF)
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2017/E-PP [PDF]
Vargová Anna
Jelšovce 376, Jelšovce
Dátum: 19.02.2021
Poznámka:
Vančo Otto, MUDr.
Hrádza 506/58, Nová Baňa
Dátum: 20.05.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1079/2014/E-OZ [PDF]
Vajs Igor, Ing.
Pod Kozákom 707/12, Sliač
Dátum: 14.01.2019
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0083/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2015/E-PP [PDF]
UNICORN - ESK, s.r.o.
Poštová č. 58, Tornaľa
Dátum: 31.01.2018
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2018/E-KV [PDF]
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0101/2017/E-KV [PDF]
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2015/E-PP [PDF]
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 19.01.2023
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2017/E-OZ [PDF]
Triumf professional tools s.r.o.
Kollárova 88, Martin
Dátum: 25.03.2022
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, Trenčín
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0222/2022/E-OZ (PDF)
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Lermontovova 911/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Lermontovova 911/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0166/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2016/E-PP [PDF]
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0076/2021/E-PP (PDF)