Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
WELLNESS s.r.o.
Patince 431, Patince
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0096/2017/E-KV (PDF)
Wellness Invest, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava
Dátum: 07.12.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0199/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0199/2023/E-ZR
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0199/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2023/E-MR (PDF)
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.12.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0013/2018/E-EU.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0011/2019/E-EU
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.04.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 12.09.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 27.01.2023
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0071/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2019/E-PP [PDF]
VSE Ekoenergia, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0177/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0842/2014/E-OZ (PDF)