Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0037/2013/E-PP [PDF]
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 27.01.2023
Poznámka:
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0068/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2022/E-PP [PDF]
DODO - AUTO, s.r.o.
Nedožerského 148, Nedožery - Brezany
Dátum: 16.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1394/2014/E-OZ [PDF]
DODO - AUTO, s.r.o.
Nedožerského 148, Nedožery - Brezany
Dátum: 16.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1393/2014/E-OZ [PDF]
Doležal Pavel, Ing.
Tatranská ulica 140/148, Vavrišovo
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0750/2014/E-OZ (PDF)
Doubravský Eduard, Ing.
Stupavská 56, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 06.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0103/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0709/2014/E-OZ (PDF)
Drenka Otto, Ing.
Dovalovo 343, Liptovský Hrádok
Dátum: 25.03.2019
Poznámka:
DREPAL s.r.o.
Družstevná ulica 450, Spišská Belá
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1649/2014/E-OZ [PDF]
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 14, Komárno
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 29.04.2019
Poznámka:
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 19.10.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0182/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0039/2013/E-PP [PDF]
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
DUCHONKA s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Dufala Štefan, Ing.
Záhradná 40, Bardejov
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1652/2014/E-OZ (PDF)
Ďurovič Miloš
Kozárovce 375, Kozárovce
Dátum: 29.05.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0132/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0206/2014/E-OZ (PDF)
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/E-PP (PDF)
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: