COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie 22, Krupina
Dátum: 30.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0142/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2291/2014/E-OZ [PDF]
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, Nitra
Dátum: 04.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1752/2014/E-OZ (PDF)
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, Nitra
Dátum: 04.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1369/2014/E-OZ (PDF)
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, Nitra
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1538/2014/E-OZ (PDF)
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, Nitra
Dátum: 05.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1537/2014/E-OZ (PDF)
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9, Trnava
Dátum: 22.02.2017
Poznámka:
Čorej Cyril, Ing.
Trnava pri Laborci 118, Trnava pri Laborci
Dátum: 09.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0254/2014/E-OZ [PDF]
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.07.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0148/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0014/2016/E-PP [PDF]
Čulen Marek
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 13.01.2020
Poznámka:
Čulen Milan Ing. LENCO servis
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2084/2014/E-OZ [PDF]
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 19.01.2023
Poznámka:
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 28.07.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0155/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0039/2014/E-PP (PDF)
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2013/E-PP [PDF]
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
DANEX, s.r.o.
Dr. Schaefflera 2, Skalica
Dátum: 22.05.2017
Danubian Biogas s.r.o. v konkurze
Gorazdova 34 , Bratislava
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0195/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2022/E-OZ (PDF)
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0079/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0062/2014/E-PP (PDF)
Danucem Slovensko a.s.
Rohožník
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0051/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2015/E-PP [PDF]