ATTACK, s.r.o.
Dielenská kružná 5020, Vrútky
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1799/2014/E-OZ [PDF]
ATTACK, s.r.o.
Dielenská kružná 5020, Vrútky
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1800/2014/E-OZ [PDF]
Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Vstupný areál U.S. STEEL, Košice
Dátum: 21.07.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0150/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2019/E-OZ [PDF]
AUTO ŠUTĽÁK, s.r.o.
Mostová 8 , Sečovce
Dátum: 13.06.2023
Poznámka:
Baloga Jozef - MeRaService, Mgr.
ul. Ľubochnianská 16, Ľubotice
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0097/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2067/2014/E-OZ [PDF]
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0089/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-PP [PDF]
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0060/2023/E-OZ (PDF)
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0016/2014/E-PP [PDF]
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.02.2023
Poznámka:
Beköová Katarína
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 921
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0188/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0791/2014/E-OZ (PDF)
Berta Pavol, Ing. - GBO
Južná trieda 78, Košice
Dátum: 15.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1383/2014/E-OZ [PDF]
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 19.07.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0149/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2017/E-PP [PDF]
BioElectricity, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 17.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0122/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0071/2023/E-OZ (PDF)
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 29.11.2022
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 3842, Bardejov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0118/2017/E-OZ [PDF]
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Budovateľská 38, Prešov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0119/2017/E-OZ [PDF]
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0043/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2017/E-OZ (PDF)