Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0090/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2022/E-PP [PDF]
Ján Krško
Lesná 31, Prievidza
Dátum: 26.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1701/2014/E-OZ (PDF)
Ján Murín - TOMS
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1367/2014/E-OZ (PDF)
Jankal Matej, Ing.
Športová 22, Gelnica
Dátum: 04.09.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0493/2014/E-OZ [PDF]
janom FVE 1, s. r. o.
Dohňany 464, Dohňany
Dátum: 23.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0098/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0360/2022/E-OZ [PDF]
JAPYS s.r.o.
Kataríny Brúderovej 38, Bratislava - mestská časť Vajnory
Dátum: 14.01.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0313/2014/E-OZ [PDF]
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1333/2014/E-OZ [PDF]
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1334/2014/E-OZ [PDF]
Jenčo Jozef, Ing.
Južná trieda 26, Košice
Dátum: 03.01.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2015/E-OZ [PDF]
Jozef Jenčo
Petrovce 43, Petrovce
Dátum: 26.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0081/2016/E-OZ (PDF)
JURAN energy, s.r.o.
Ďurďové 69, Ďurďové
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0138/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0049/2023/E-OZ (PDF)
Jurčo Martin, Ing.
Ulica Mateja Šuňavca 426/30, Pribylina
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2018/E-OZ (PDF)
Kabina Róbert, Ing.
Nové Záhrady III. 16567/12, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.06.2023
Poznámka:
Kamenický Tomáš
Sosnova 4543/3, Zvolen
Dátum: 25.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2406/2014/E-OZ (PDF)
Karaš Štefan, Ing.
Strojárenská 11c, Košice
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0060/2015/E-OZ [PDF]
Karpinský Daniel, Ing.
Stará Kremnička 251, Stará Kremnička
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0134/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1812/2014/E-OZ (PDF)
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 14.03.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ [PDF]
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 30.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ (PDF)
Kašubová Eva - E-Fin
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2238/2014/E-OZ (PDF)