HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0060/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0017/2015/E-PP [PDF]
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
ID-design, s.r.o.
Rybárska 876/15, Dolný Kubín
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1882/2014/E-OZ [PDF]
Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
Potočná 13, Michalová
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2015/E-OZ [PDF]
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 04.02.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0236/2018/E
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0047/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0044/2014/E-PP [PDF]
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
ILIONE, s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0125/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0029/2023/E-OZ [PDF]
Ing. Dušan Kráľ
Vyšehradská 3020/13, Bratislava - mestská časať Petržalka
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
Ing. Jaroslav Lackovič
Cerová 13, Viničné
Dátum: 04.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0117/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0017/2021/E-OZ (PDF)
Ing. Jozef Krchnávek - EURO NOVA d.s.
Sklárska 10, Nemšová
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
Ing. Jozef Mintál - MINTAL
Borovicová 862/6, Badín
Dátum: 03.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0116/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1513/2014/E-OZ (PDF)
Ing. Michal Lovás
Brezová 14, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 20.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0108/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0628/2022/E-OZ (PDF)
Ing. Milan Mikušiak - MANAGER, s. r. o.
Žiar 75, Žiar
Dátum: 14.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0135/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1532/2014/E-OZ (PDF)
Ing. Viliam Jankovič a RNDr. Iveta Jankovičová
Mojmírova 3, Zlaté Moravce
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0046/2016/E-OZ
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0175/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0047/2014/E-PP [PDF]
Iváková Janka, Ing.
Martina Martinčeka 4701/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1893/2014/E-OZ (PDF)