Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0084/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/E-PP [PDF]
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0201/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2024/E (PDF)
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2015/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2015/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1257/2014/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1255/2014/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 10.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1259/2014/E-OZ [PDF]
Hotel Bystrička s.r.o.
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 10.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0087/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2019/E-OZ (PDF)
HOTEL TURIEC, a.s.
A. Sokolíka 2, Martin
Dátum: 09.03.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0107/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1755/2014/E-OZ (PDF)
Hrbiková Zuzana
Pod Statkem 61, Svinaře - Halouny
Dátum: 22.02.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2109/2014/E-OZ [PDF]
Hrdina Libor, Ing.
Teslova 36/51, Bratislava
Dátum: 26.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1672/2014/E-OZ [PDF]
Hrdlička Peter
Novohorská 1/J, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.05.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0131/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1229/2014/E-OZ [PDF]
Hricov Jozef, Ing.
Nová Ľubovňa 709, Nová Ľubovňa
Dátum: 27.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0095/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1544/2014/E-OZ (PDF)
Hrivňák Milan, Ing
Duklianska 1434, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2157/2014/E-OZ [PDF]
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.01.2023
Poznámka: