Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0084/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/E-PP [PDF]
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 22.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0201/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2024/E (PDF)
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2015/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2015/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1257/2014/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1255/2014/E-OZ [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 10.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1259/2014/E-OZ [PDF]