Hausin, spol. s r.o.
Pražská 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0260/2014/E-OZ [PDF]
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2016/E-PP [PDF]
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2014/E-PP [PDF]
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka: