Fráková Dana, Ing.
Mýtna 387/33, Ždaňa
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2253/2014/E-OZ [PDF]
FTV POZEMKY 2 s. r. o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0251/2022/E-OZ (PDF)
FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 4 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FV BREZNO 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Gajdoš Viktor Ing.
Orechová 61, Humenné
Dátum: 24.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OZ [PDF]
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 03.11.2017
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0051/2014/E-PP [PDF]
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Gorej Ján, G-Tech
Teriakovce 140, Teriakovce
Dátum: 04.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0999/2014/E-OZ (PDF)
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0136/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0053/2014/E-PP (PDF)
GREEN POWER RS, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
GSL - Co, s. r. o. v reštrukturalizácii
Továrenská 23/1300, Stará Ľubovňa
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1957/2014/E-OZ [PDF]
GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, Humenné
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0193/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0083/2016/E-OZ (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0124/2017/E-OZ [PDF]
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0185/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2024/E-KV (PDF)
Hausin, spol. s r.o.
Pražská 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0116/2014/E-OZ [PDF]