GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0136/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0053/2014/E-PP (PDF)
GREEN POWER RS, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
GSL - Co, s. r. o. v reštrukturalizácii
Továrenská 23/1300, Stará Ľubovňa
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1957/2014/E-OZ [PDF]
GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, Humenné
Dátum: 12.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0193/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0083/2016/E-OZ (PDF)
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0124/2017/E-OZ [PDF]
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 06.11.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0185/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2024/E-KV (PDF)
Hausin, spol. s r.o.
Pražská 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0029/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0116/2014/E-OZ [PDF]
Hausin, spol. s r.o.
Pražská 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0028/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0260/2014/E-OZ [PDF]
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2016/E-PP [PDF]
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2014/E-PP [PDF]
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 17.02.2023
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: