ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0444/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0345/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0342/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0343/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0445/2014/E-OZ [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0340/2014/E-OZ [PDF]
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 02.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0157/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2013/E-PP [PDF]
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2022/E-PP [PDF]
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 18.08.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0058/2018/E-OZ [PDF]
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 02.05.2018
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2015/E-OZ [PDF]