EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 02.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0157/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2013/E-PP [PDF]
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2022/E-PP [PDF]
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 18.08.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0058/2018/E-OZ [PDF]
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 02.05.2018
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2015/E-OZ [PDF]
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0107/2017/E [PDF]
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 27.01.2023
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2014/E-PP (PDF)
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0018/2015/E-PP [PDF]
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 30.01.2023
Poznámka:
Eva Eltschlägerová DREVSTAV
Hnilecká 938, Dobšiná
Dátum: 09.05.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0128/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0708/2014/E-OZ (PDF)
Eva Eltschlägerová DREVSTAV
Hnilecká 938, Dobšiná
Dátum: 09.05.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0129/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0425/2014/E-OZ (PDF)
EVAX Slovakia, s.r.o.
Ruskovce 36, Ruskovce
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2488/2014/E-OZ [PDF]