Slezák Rudolf
Poľná 2, Stupava
Dátum: 08.09.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0492/2014/E-OZ (PDF)
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0083/2017/E-KV z 20. 01. 2017 v znení rozhodnutia č. 0098/2022/E-KV z 16. 09. 2021.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0051/2014/E-PP [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 10.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1259/2014/E-OZ [PDF]
Vančo Otto, MUDr.
Hrádza 506/58, Nová Baňa
Dátum: 20.05.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1079/2014/E-OZ [PDF]
Dufala Štefan, Ing.
Záhradná 40, Bardejov
Dátum: 11.10.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1652/2014/E-OZ (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0032/2017/E-KV z 22. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0075/2022/E-KV z 08. 09. 2021.
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0038/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2015/E-PP [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1257/2014/E-OZ [PDF]
Kamenický Tomáš
Sosnova 4543/3, Zvolen
Dátum: 25.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2406/2014/E-OZ (PDF)
Hrivňák Milan, Ing
Duklianska 1434, Bardejov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2157/2014/E-OZ [PDF]
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 25.07.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0071/2022/E-KV z 09. 08. 2021 v znení rozhodnutia č. 0069/2021/E-KV z 10. 03. 2021
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka: