Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 06.09.2016
Poznámka:
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 15.07.2016
Poznámka:
AC energia s. r. o.
Koceľova 5726/17A, Bratislava
Dátum: 14.07.2016
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.05.2016
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0002/2016/P-OP mení rozhodnutie číslo 0058/2013/P-OP [PDF]
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2016/P-OP mení rozhodnutie číslo 0059/2013/P-OP [PDF]
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 17.12.2015
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 17.12.2015
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 02.12.2015
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 22.10.2015
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.09.2015
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 31.07.2015
Poznámka:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 30.07.2015
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 16.03.2015
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 16.03.2015
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 09.02.2015
Poznámka:
Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 19.12.2014
Poznámka:
Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 19.12.2014
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 10.12.2014
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 04.12.2014
Poznámka: