ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 09.02.2015
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2016/P-OP mení rozhodnutie číslo 0059/2013/P-OP [PDF]
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.02.2017
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 10.04.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0001/2018/P-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 25.04.2018, [PDF]
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 07.05.2019
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 10.03.2020
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 09.02.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 03.06.2022
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 16.03.2015
Poznámka:
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0002/2016/P-OP mení rozhodnutie číslo 0058/2013/P-OP [PDF]
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.04.2017
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 10.04.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0002/2018/P-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 25.04.2018, [PDF]
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 07.05.2019
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 10.03.2020
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 09.02.2021
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 03.02.2014
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 16.03.2015
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.05.2016
Poznámka: