Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 14.05.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 14.05.2018
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 10.04.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0001/2018/P-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 25.04.2018, [PDF]
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 10.04.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0002/2018/P-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 25.04.2018, [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.11.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.11.2017
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 28.10.2017
Poznámka:
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.10.2017
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.04.2017
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.02.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 28.11.2016
Poznámka:
Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 28.11.2016
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 06.09.2016
Poznámka: