23.01.2019
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice
, Zrušené rozhodnutím číslo 0139/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0139/2023/E-ZR