PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 30.12.2009
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 30.12.2009
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské Nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.12.2009
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 23.12.2009
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.12.2009
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 21.12.2009
Poznámka:
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 25.11.2009
Poznámka:
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 14.10.2009
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 12.10.2009
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.09.2009
Poznámka:
Europa Business Center a.s.
Na Troskách 26, Banská Bystrica
Dátum: 21.09.2009
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 28.08.2009
Poznámka:
PRENOSOVÁ - SK, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 20.08.2009
Poznámka:
AQUA-SKI, s.r.o.
Miletičova 24, Bratislava
Dátum: 18.08.2009
Poznámka:
LEVEN, a.s.
29. augusta 31, Banská Bystrica
Dátum: 14.08.2009
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 09.07.2009
Poznámka:
ATLAS REAL,s.r.o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 02.07.2009
Poznámka:
MEVAK a.s.
Biovetská 32, Nitra
Dátum: 01.07.2009
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 18.06.2009
Poznámka:
SLOVENATEX, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 17.06.2009
Poznámka: