ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 21.03.2014
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 06.10.2011
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 10.06.2022
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 07.10.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0047/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0047/2023/E-ZR
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 21.07.2021
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 18.06.2009
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 27.09.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0060/2023/E-ZR
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.04.2022
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 06.07.2021
Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska 1465, Hriňova
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 21.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0084/2023/E-ZR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2021
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
Holcim (Slovensko) a.s.
, Rohožník
Dátum: 22.12.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0079/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0079/2023/E-ZR