Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 3, Šurany
Dátum: 28.04.2016
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0165/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0165/2023/E-ZR
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, Šurany
Dátum: 19.10.2021
Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.
Družstevná 5, Šurany
Dátum: 16.06.2022
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 21.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0062/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0062/2023/E-ZR
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 24.09.2021
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 07.06.2022
NIBACO a.s.
Mlynské nivy 56, Bratislava 26
Dátum: 20.03.2007
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 21.03.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0159/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0159/2023/E-ZR
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 24.09.2021
Multi Veste Slovakia 2 s.r.o.
Ventúrska 12, Bratislava
Dátum: 27.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0017/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0017/2023/E-ZR
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 21.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0173/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0173/2023/E-ZR
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 19.04.2007
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 10.12.2021
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, ŽILINA
Dátum: 04.06.2009
Poznámka:
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, ŽILINA
Dátum: 25.11.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0162/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0162/2023/E-ZR
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina
Dátum: 12.08.2021
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.04.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0057/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0057/2023/E-ZR
MEVAK a.s.
Biovetská 32, Nitra
Dátum: 01.07.2009
Poznámka:
MEVAK a.s.
Biovetská 32, Nitra
Dátum: 04.05.2011
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 15.05.2011
Poznámka: