10.07.2013
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
, Zrušené rozhodnutím číslo 0055/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0055/2023/E-ZR