PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 23.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0114/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0172/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0172/2023/E-ZR
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 23.05.2008
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce č. 13, Prakovce
Dátum: 11.11.2013
Poznámka:
PRENOSOVÁ - SK, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 20.08.2009
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 23.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0053/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0053/2023/E-ZR
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 22.10.2021
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 14.06.2022
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.10.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0034/2023/E-ZR
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 22.06.2021
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.04.2010
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 05.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0040/2023/E-ZR
PSL, a.s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
PSL, a.s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 10.03.2008
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 06.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2023/E-ZR (PDF)
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 09.07.2021
RENTA PLUS TRNAVA, s.r.o.
Malženická cesta 3/6981, Trnava
Dátum: 26.02.2008
Poznámka:
REVA ENERGO s.r.o.
Sibírska 11, Bratislava
Dátum: 13.07.2010
Poznámka:
REVA ENERGO s.r.o.
Sibírska 11, Bratislava
Dátum: 12.11.2014
Poznámka:
REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.
Priemyselná 306/9, Revúca
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
Revúcke koberce syntetické, s.r.o.
Priemyselná 306/9, Revúca
Dátum: 10.03.2008
Poznámka: