OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynská 31, KOŠICE
Dátum: 28.12.2010
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 21.12.2011
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 24.08.2012
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.12.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.12.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2014
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.10.2021
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 24.03.2021
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 10.06.2021
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 02.06.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.09.2022
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 22.11.2022
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 27.03.2024
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/E-ZR
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.10.2021