Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Roľníckej školy 1519, Komárno
Dátum: 16.03.2007
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.07.2007
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 14.08.2018
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 20.10.2021
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 29.07.2014
Poznámka:
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 14.03.2022
Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku smrečine 5, Banská Bystrica
Dátum: 08.01.2010
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 28.11.2013
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2016
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0113/2021/E-PP,
K Rozhodnutiu číslo 0113/2021/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 18.11.2021, [PDF]
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 09.07.2009
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 26.11.2013
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.01.2021
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 24.01.2013
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 29.01.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 28.06.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 27.12.2007
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 23.12.2009
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 06.12.2010
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Republiky 5, Žilina
Dátum: 21.02.2011
Poznámka: