26.06.2015
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
, Zrušené rozhodnutím číslo 0051/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0051/2023/E-ZR