Arcos FM SK, s.r.o.
Pražská 502, Košice
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0152/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0152/2023/E-ZR
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 01.07.2021
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 22.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0007/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2023/E-ZR
ATLAS REAL,s.r.o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 02.07.2009
Poznámka:
AUPARK a. s.
Einsteinova 18, Bratislava
Dátum: 16.01.2015
Poznámka:
AUPARK Žilina, spol. s r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 20.06.2014
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 08.10.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0089/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0089/2023/E-ZR
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 28.10.2021
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0014/2023/E-ZR
BBF energy, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 29.06.2012
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 12.10.2021
Belfein Slovakia, a.s.
Andreja Hlinku 3, Čadca
Dátum: 20.03.2007
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 19.04.2007
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0149/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0149/2023/E-ZR
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 06.09.2021
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.11.2015
Poznámka:
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 14.07.2021
Biotika a.s.
Vajnorská 100/B, Bratislava
Dátum: 24.05.2007
Poznámka:
Biotika a.s.
, Slovenská Ľupča 566
Dátum: 07.10.2014
Poznámka: