Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 08.08.2013
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 24.07.2014
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 14.08.2013
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 28.07.2014
Poznámka:
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 26.06.2015
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Ventúrska 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2018
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 16.08.2013
Poznámka:
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 28.07.2014
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 09.07.2015
Poznámka:
ENEROLA, družstvo
Vrbovská cesta 2617/102, Piešťany
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 29.07.2014
Poznámka:
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 04.08.2014
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 10.08.2015
Poznámka:
KINEX, a.s.
1.mája 71/36, Bytča
Dátum: 14.03.2007
Poznámka: