EUROPA SC a.s.
Na Troskách 25, Banská Bystrica
Dátum: 31.07.2013
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.05.2015
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 05.10.2017
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2013
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.07.2014
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 15.06.2015
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 10.08.2016
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 05.08.2013
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 16.06.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 22.12.2017
Poznámka:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Na letisko 100, Poprad
Dátum: 13.03.2007
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 21.07.2014
Poznámka:
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 17.06.2015
Poznámka:
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 22.07.2014
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.08.2016
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 04.12.2018
Poznámka: