NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 21.02.2018
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0062/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0062/2023/E-ZR
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.04.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0004/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0181/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0181/2023/E-ZR
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 12.03.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0004/2021/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0170/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0170/2023/E-ZR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 12.04.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0090/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0090/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 27.03.2024
Poznámka:
Považská cementáreň, a.s.
J. Kraľa, Ladce
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2013
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 21.03.2014
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 04.02.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0035/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0035/2023/E-ZR
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0149/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0149/2023/E-ZR
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.05.2020
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 24.03.2021
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.04.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0057/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0057/2023/E-ZR
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.03.2023
Poznámka:
OFZ, a.s.
Cukrovarská 726, SEREĎ
Dátum: 08.03.2007
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 31.03.2014
Poznámka:
Manhattan Real Estate Management Sk s.r.o
Saratovská 13, Bratislava
Dátum: 13.02.2015
Poznámka: