OFZ, a.s.
Cukrovarská 726, SEREĎ
Dátum: 08.03.2007
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 31.03.2014
Poznámka:
Manhattan Real Estate Management Sk s.r.o
Saratovská 13, Bratislava
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 28.05.2020
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
, Istebné
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 04.04.2014
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 26.02.2015
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 08.04.2016
Poznámka:
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 12.03.2007
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Cyrila a Metoda 19, Vrútky
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 07.04.2014
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 05.03.2015
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 13.04.2016
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.04.2018
Poznámka: