Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2013
Poznámka:
ISTROCENTRUM a. s.
Karadžičova 12, Bratislava
Dátum: 21.03.2014
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 04.02.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0035/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0035/2023/E-ZR
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.03.2016
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 18.05.2020
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 24.03.2021
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.04.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/E-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0057/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0057/2023/E-ZR
OFZ, a.s.
Cukrovarská 726, SEREĎ
Dátum: 08.03.2007
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 31.03.2014
Poznámka:
Manhattan Real Estate Management Sk s.r.o
Saratovská 13, Bratislava
Dátum: 13.02.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 28.05.2020
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0006/2020/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0104/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0104/2023/E-ZR
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
, Istebné
Dátum: 07.03.2007
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 31.05.2013
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 04.04.2014
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 26.02.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/E-ZR
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 08.04.2016
Poznámka:
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/E-ZR