MEOPTIS, s.r.o.
Lachová 37, Bratislava
Dátum: 20.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0169/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0169/2023/E-ZR
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 29.07.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 03.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/E-ZR
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 09.07.2021
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 18.05.2022
I.S. Servis s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 04.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2023/E-ZR
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 10.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0056/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0056/2023/E-ZR
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 09.07.2021
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 19.05.2022
KINEX, a.s.
1.mája 71/36, Bytča
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 28.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0157/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0157/2023/E-ZR
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 06.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2023/E-ZR (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 13.08.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0074/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0074/2023/E-ZR
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 09.07.2021
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 19.05.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0025/2022/E-PP, Zrušené rozhodnutím číslo 0068/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0068/2023/E-ZR
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
K vystavisku 13, Trenčín
Dátum: 14.03.2007
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 16.09.2013
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.08.2014
Poznámka: