Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.10.2020
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 2.10.2020
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.10.2020
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.11.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.9.2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 23.12.2019
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.4.2020
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 29.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.8.2020
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 08.09.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.9.2020
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 27.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 6.7.2020
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 19.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.6.2020
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 12.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 10.6.2020
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 28.5.2020
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 10.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 19.5.2020
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 06.08.2020
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 29.5.2020