Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 13.6.2022
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.5.2022
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 14.06.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2022
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 25.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.4.2022
HRONBYT s.r.o.
Levická cesta 3, Hronovce
Dátum: 19.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.3.2022
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 25.2.2022
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 22.3.2022
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 13.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 8.2.2022
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 11.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 7.3.2022
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.04.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
Lúka 205
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.1.2022
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.1.2022
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.2.2022
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected.Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 31.1.2022
Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.02.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.12.2021
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.1.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 20.12.2021
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 04.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.12.2021