Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.01.2022
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 17.12.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 27.10.2021
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 3.12.2021
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.10.2021
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 18.10.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 15.11.2021
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 4.11.2021
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.11.2021
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 14.10.2021
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 30.9.2021
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 21.10.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.7.2021
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 26.7.2021
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 24.8.2021
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 16.7.2021
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 09.08.2021
Poznámka: Cenový návrh (zip) zo dňa 12.7.2021