MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 14.12.2023
Poznámka: Rozhodnutím regulačnej rady č. 33/1405/2024/RR bolo rozhodnutie zrušené