GABLES s.r.o.
Hlavná 444/248, Nálepkovo
Dátum: 04.03.2016
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 31.12.2009
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 05.10.2010
Poznámka:
SolarLand Zemplínsky Branč s.r.o.
Čemeľská cesta 3, Košice
Dátum: 26.10.2011
Poznámka:
Satmont s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 21.06.2012
Poznámka:
janom FVE 3, s. r. o.
Dohňany 464, Dohňany
Dátum: 09.09.2013
Poznámka:
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2, Bratislava
Dátum: 16.02.2015
Poznámka:
D&S, s.r.o.
Čulenova 950/1, Skalica
Dátum: 16.03.2016
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 31.12.2009
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 06.10.2010
Poznámka:
SolarLand Otročok, s. r. o.
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 26.10.2011
Poznámka:
Stovateam s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 21.06.2012
Poznámka:
janom FVE 4, s. r. o.
Dohňany 464, Dohňany
Dátum: 09.09.2013
Poznámka:
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 39, Nitra
Dátum: 26.02.2015
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0041/2017/E-ZR (PDF)
D&S, s.r.o.
Čulenova 950/1, Skalica
Dátum: 16.03.2016
Poznámka:
ELEKTRIK BOBÁK spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad
Budatínska 69, Bratislava
Dátum: 31.12.2009
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 06.10.2010
Poznámka:
SL03 s.r.o.
Čemeľská cesta 3, Košice
Dátum: 26.10.2011
Poznámka:
ZETASOLAR s. r. o.
Plzenská 2, Prešov
Dátum: 21.06.2012
Poznámka:
janom FVE 5, s. r. o.
Dohňany 464, Dohňany
Dátum: 09.09.2013
Poznámka: