Miroslav Arendáč - REMAR
, Nová Ľubovňa 16
Dátum: 31.12.2009
Poznámka:
Lučanská Magdaléna
Brezová 37, Bardejov
Dátum: 29.10.2010
Poznámka:
Dlábik Jozef, Ing.
Mudrochova 10304/20, Martin
Dátum: 26.10.2011
Poznámka:
TATRA SPC20, s. r. o.
1. mája 1960/54, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.06.2012
Poznámka:
NZES, s.r.o.
Vinohrady 1, Nové Zámky
Dátum: 30.08.2013
Poznámka:
ELRIKA, s. r. o.
Štefánikova 847, Gajary
Dátum: 10.04.2015
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 07.12.2015
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 1277/2014/E-OZ [PDF]
Šmida Ján
Rybničná 568,, Jaklovce
Dátum: 31.12.2009
Poznámka:
Obec Uhrovec
, UHROVEC
Dátum: 06.10.2010
Poznámka:
Energo Consulting, s.r.o.
Vojenská 6, Košice
Dátum: 26.10.2011
Poznámka:
TATRA SPC21, s. r. o.
1. mája 1960/54, Liptovský Mikuláš
Dátum: 01.06.2012
Poznámka:
GASTRO SK, s. r. o.
SNP 128, Žiar nad Hronom
Dátum: 30.08.2013
Poznámka:
Sochová Daša, Ing.
Krasňany 338, Varín
Dátum: 05.01.2015
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0078/2023/E-ZR (PDF) br> Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0078/2023/E-ZR
Tholt Rudolf, Ing.
Zoborská 17, Košice
Dátum: 20.01.2016
Poznámka:
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, BRATISLAVA
Dátum: 31.12.2009
Poznámka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 29.09.2010
Poznámka:
Energo Consulting, s.r.o.
Vojenská 6, Košice
Dátum: 26.10.2011
Poznámka:
TATRA SPC27, s.r.o.
1. mája 1960/54, Liptovský Mikuláš
Dátum: 21.06.2012
Poznámka:
NORMIT s.r.o.
Brigádnická 1022/38, Bratislava - Devín
Dátum: 27.09.2013
Poznámka:
Beňuš Ladislav, Mgr.
Čajkovského 14, Lučenec
Dátum: 27.11.2014
Poznámka: