„ÚRSO ombudsman“ je virtuálna platforma, ktorá umožní rýchlu a účinnú pomoc spotrebiteľovi a to tým, že prepojí znalosti odborníkov z úradu s „know-how“ združení na ochranu práv spotrebiteľov, ktoré na Slovensku pôsobia. „ÚRSO ombudsmana“ nájdete na webovom sídle úradu v sekcii spotrebiteľ a rýchle odkazy link: https://www.urso.gov.sk/urso-ombudsman-kto-je-to-co-robi-a-ako-pomaha/
ÚRSO zriaďuje na ochranu slovenských odberateľov „ÚRSO ombudsmana“ Zobraziť galériu
URSO_OMBUDSMAN_solo

Zriadenie „ÚRSO ombudsmana“ je výsledkom ročnej práce úradu v oblasti hľadania systémových riešení spotrebiteľských problémov v energetike, ktoré sa začalo rokovaním so zástupcami spotrebiteľov (14.12.2020) a pokračovalo zriadením Platformy ochrany spotrebiteľov (27.04.2021), združujúcej spotrebiteľské organizácie aktívne v oblasti ochrany práv spotrebiteľov v Slovenskej republike.

Práve zriadený „ÚRSO ombudsman“ umožní úradu účinne prepojiť know-how všetkých týchto odborníkov na Slovensku v snahe riešiť najpálčivejšie problémy a otázky spotrebiteľov, a poskytnúť im pomoc vo forme odporúčaní a rád.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Keďže ide o virtuálneho ombudsmana, nie o konkrétnu osobu, môžeme využiť nielen znalosti expertov na našom úrade, ale aj externých odborníkov zo združení, ktoré s nami dlhodobo spolupracujú, tak aby sme boli rýchlejší a efektívnejší pri riešení sťažností ľudí.“

„ÚRSO ombudsman“ prináša návody a tipy ako si má odberateľ pripraviť svoje podanie po obsahovej aj formálnej stránke, ak je nespokojný s vyriešením reklamácie zo strany regulovaného subjektu. Prináša tiež návrhy na prípravu podania, informuje čoho sa odberateľ môže domáhať a aký výsledok môže očakávať. Taktiež upozorňuje, čo všetko patrí do jeho kompetencie a čo nie, prípadne poradí, na koho sa má odberateľ ďalej obrátiť.

„ÚRSO ombudsman“ chce byť tým, koho spotrebiteľ vyhľadá, keď nevie ako ďalej pohnúť so svojím problémom v oblasti energetiky. V tých jednoduchších prípadoch si spotrebiteľ nájde radu sám priamo na webovom sídle ÚRSO v časti „spotrebiteľ“. V zložitejších prípadoch si môže vyhľadať postup ako podať podnet, resp. návrh na alternatívne riešenie sporu voči svojmu dodávateľovi/distribútorovi energie.

Týmto spôsobom chce ÚRSO odberateľom uľahčiť a urýchliť cestu k vyriešeniu ich problému tak, že posúdi, či regulované subjekty zachovali alebo porušili práva odberateľov v zmysle energetických zákonov a snaží sa komunikáciou s regulovaným subjektom vyriešiť podanie odberateľa.

„ÚRSO ombudsmana“ nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/urso-ombudsman-kto-je-to-co-robi-a-ako-pomaha/