Úrad publikuje tento dokument s cieľom v prehľadnej forme ilustrovať pre SR relevantný vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu a emisných povoleniek v dlhšom sledovanom období (01.01.2022 – 15.07.2023). Úrad tak v stručnosti identifikuje a rekapituluje najzásadnejšie faktory, ktoré mali rozhodujúci vplyv pre vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu. Úrad tak zároveň formuluje možné očakávania pre rok 2024 a ponúka vstup do širšej odbornej diskusie.
pipes-g4aad65862_1280 Zobraziť galériu Vývoj veľkoobchodných cien komodít a emisných povoleniek v období od 01.01.2022 do 15.07.2023 (pdf)