Masívne zdražovanie ceny silovej elektriny na svetových burzách ÚRSO nedokáže ovplyvniť. ÚRSO však v maximálnej miere využije všetky regulačné nástroje, aby následky tohto nárastu pre slovenské domácnosti zmiernil.
blur-1853262_1920 Zobraziť galériu
ÚRSO používa, v zmysle platnej legislatívy, pri tvorbe výpočtu ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky burzovú cenu elektriny ako aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE Praha na jej webovom sídle, produkt F PXE SK BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1. Viac informácií tu v grafoch:

ÚRSO v tejto súvislosti informuje, že pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2022 sa uplatní priemerná cena elektriny na burze PXE Praha vo výške 61,2077 €/MWh.

Ide tak oproti minulosti o výrazný nárast - pre porovnanie:

pre rok 2021 to bolo: 46,1081 €/MWh
pre rok 2020: 51,8529 €/MWh
pre rok 2019: 40,4900 €/MWh
pre rok 2018: 31,7723 €/MWh

Burzová cena elektriny tvorí v štruktúre koncovej ceny elektriny pre slovenské domácnosti cca 40 %.

O ďalších zložkách koncovej ceny elektriny sa rozhodne v jesenných cenových konaniach. ÚRSO však verejnosti vopred otvorene komunikuje, že predpokladaný dopad nárastu ceny silovej elektriny na koncovú cenu elektriny pre domácnosti v roku 2022 môže byť na úrovni až cca 15%.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Masívne zdraženie ceny elektriny na svetových burzách nedokážeme ovplyvniť. Dôslednou reguláciou však ÚRSO vie ovplyvniť iné zložky, ktoré tvoria konečnú cenu elektriny a na tom už teraz naplno pracujeme. Platí, že v maximálne možnej miere využijeme všetky legislatívne a regulačné nástroje na ochranu záujmov slovenských domácností a zároveň na zabezpečenie spravodlivých a transparentných cien elektriny pre všetkých účastníkov trhu.“