ÚRSO ďakuje všetkým subjektom, ktoré sa zúčastnili verejnej konzultácie návrhu inovačnej schémy Regulačný sandbox. Úrad na základe spätnej väzby z verejnej konzultácie materiál upravil a zároveň ponúka subjektom možnosť túto upravenú verziu ešte pripomienkovať.
ÚRSO vyhodnotil a zapracoval relevantné pripomienky z verejnej konzultácie k Sandboxu  - upravený materiál je ešte možné pripomienkovať Zobraziť galériu Pripomienky je možné zasielať na adresu:  sandbox@urso.gov.sk

Podklad k aktuálnej verejnej konzultácii: „Sandbox ÚRSO, Nultý ročník, Materiál po verejnej konzultácii (pdf, 154kB.)“

Vyhodnotenie verejnej konzultácie návrhu Regulačného sandboxu ÚRSO (pdf, 358,73kB)