ÚRSO upozorňuje, že proces regulácie cien elektriny na budúci rok sa začína už dnes, 01.08. 2022, pričom absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1782 eur (pozrite si modelový príklad).
pylon-gc8ac3dda2_1280 Zobraziť galériu
ÚRSO upozorňuje, že v zmysle platnej legislatívy SR, regulované ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov na budúci rok vychádzajú z indexu trhových cien elektriny za obdobie od 01.08. do 30.9.2022. Úrad však neprikazuje dodávateľom kedy a ako presne nakupovať elektrinu na trhu.

Keďže v súčasnosti nie je známy právne-záväzný spôsob, ako bude elektrina z Memoranda (alebo finančný výnos z nej) sprístupnená dodávateľom a cieľovým skupinám odberateľov, je vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel.

V prípade, ak ju dodávatelia nakúpia na trhu a bude im neskôr stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z Memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny z Memoranda pre cieľových zraniteľných odberateľov, prípadne si dotknutí dodávatelia budú môcť nárokovať vzniknuté finančné škody z nadbytočného nákupu elektriny.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá sprístupnenia elektriny z Memoranda dotknutým dodávateľom a ich cieľovým skupinám odberateľov. Úrad vníma vysokú komplexitu súvisiacich tém, ktoré si vyžadujú čas na prípravu a finalizáciu. V záujme minimalizovania vyššie uvedených rizík odporúčame zvážiť implementáciu Memoranda formou adresných finančných kompenzácií pre cieľové skupiny odberateľov v súlade s existujúcim legislatívno-regulačným rámcom.“

ÚRSO pritom upozorňuje na pokračovanie kritických aspektov súčasného vývoja na trhoch s energiami a zároveň prináša riešenia - viac info tu: https://www.urso.gov.sk/aktualna-analyza-regulovanych-cien-energii-urso-uvadza-navrhovane-a-pripravovane-moznosti-minimalizacie-dopadov-zdrazovania-na-odberatelov/.

Pre lepšiu ilustráciu vážnosti situácie a potreby prijatia riadnych a systémových mimoriadnych opatrení zo strany štátu, ÚRSO vypracoval nasledovný modelový príklad odhadovaných cien energií pre slovenské domácnosti s bežnou spotrebou na rok 2023:

modelovy priklad_EE

Odhadované dopady sú indikatívne pre predpokladané objemy spotreby energií, bez vplyvu Memoranda so SE a iných zvažovaných mimoriadnych opatrení štátnej politiky (vládnych opatrení). Rovnako nie sú v súčasnosti známe zmeny sieťových a systémových poplatkov.

Dopady na jednotlivé domácnosti budú závisieť od veľkosti a charakteru spotreby energií jednotlivých domácností, priznaných taríf, nákladovosti lokálnych CZT, a ďalších kľúčových parametrov. Skutočné dopady budú známe po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r. a po prijatí relevantných opatrení štátu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Dnes je zrejmé, že žiadne opatrenie štátu nedokáže plne eliminovať vplyv extrémnych trhových cien energií na odberateľov. Opatrenia štátu však môžu aspoň znížiť tieto dopady, pričom rozsah ich vplyvu bude záležať najmä od rýchlosti ich prijatia, dostupnosti zdrojov a detailoch implementácie.“

Dôležité opatrenia ohľadom optimalizácie ich nákladov na energie budú musieť prijať aj samotní odberatelia. ÚRSO preto odporúča odberateľom využiť, v rámci ich možností, zostávajúce obdobie do vykurovacej sezóny 2022/2023 na implementáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti, preskúmanie súčasných parametrov odberu energií a prijatie opatrení na lepšiu kontrolu a optimalizáciu spotreby energií.