Úrad upozorňuje, že ani znižovanie rôznych distribučných poplatkov nedokáže plne kompenzovať dopady extrémneho nárastu trhových cien energií na svetových burzách.
ÚRSO sa zameria na náklady a zisk regulovaných subjektov Zobraziť galériu
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úloha, ktorá nás čaká v najbližších týždňoch a mesiacoch, spočíva v tom, že budeme pre všetky regulované subjekty v plynárenstve, ale aj v elektroenergetike a teplárenstve, prehodnocovať výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku. To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora – hľadať úspory a rezervy v efektívnosti.“

ÚRSO zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na extrémy nárast cien, či už plynu alebo elektriny, ani znižovaním distribučných či prenosových poplatkov, nech by bolo akokoľvek výrazné, nie je možné plne kompenzovať nárast trhových cien, ktorému čelíme.

ÚRSO v tejto súvislosti pozorne sleduje aj návrhy Európskej komisie, podľa ktorých by členské štáty mali každoročne do 1. novembra vytvárať strategické zásoby plynu vo výške 80 % ročnej spotreby.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Máme za to, že v prípade elektriny zohrá na budúci rok dôležitú úlohu uzavreté memorandum so Slovenskými elektrárňami a v prípade plynu by systémovým riešením mohlo byť spojenie témy strategických zásob plynu s poskytovaním plynu najohrozenejším skupinám.“

Viac informácii nájdete tu:
https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-extremne-vysoke-trhove-ceny-elektriny-a-zemneho-plynu-mozu-zasadne-ovplyvnit-regulovane-ceny-energii-v-roku-2023/