Vzhľadom na neočakávané ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky medzi OKTE, a.s. a Slovakia Energy, s.r.o., nastal DPI v elektrine už túto sobotu (09.10.2021) a úradu sa tak zúžil časový priestor na prípravu adekvátnych riešení na elimináciu dopadov na dotknutých odberateľov.
ÚRSO naďalej intenzívne pracuje na riešení situácie bývalých zákazníkov Slovakia Energy Zobraziť galériu
ÚRSO potvrdzuje, že v uplynulých dňoch všetci odberatelia elektriny a plynu spoločnosti Slovakia Energy, s.r.o. prešli úplne automaticky do inštitútu tzv. dodávky poslednej inštancie.

V tejto súvislosti ubezpečuje všetkých dotknutých odberateľov, že majú naďalej zachovanú nepretržitú dodávku elektriny aj plynu. Ak sa tak nedeje, nech okamžite kontaktujú ÚRSO: www.urso.gov.sk/podajte-podnet/.

ÚRSO musí zároveň s poľutovaním konštatovať, že spoločnosť OKTE, a.s. neočakávane, už 07.10.2021, dohodou ukončila Zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom Slovakia Energy, s.r.o., čím de facto okamžite ukončila podnikanie Slovakia Energy, s.r.o., a presunula zákazníkov Slovakia Energy z režimu regulovaných cien do režimu cien dodávky poslednej inštancie.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Týmto krokom spoločnosť OKTE, a.s. skomplikovala ÚRSO možnosť dôsledne a v adekvátnom časovom horizonte posudzovať žiadosť Slovakia Energy o zrušenie podnikania, najmä s ohľadom na maximálne možné zmiernenie dopadov na dotknutých odberateľov.“

ÚRSO napriek tomu naďalej rokuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR s príslušnými dodávateľmi poslednej inštancie, aby odberatelia Slovakia Energy pocítili dopady tejto zmeny čo najmenej.