ÚRSO zorganizoval dňa 28.06.2021 online rokovanie so zástupcami časti odbornej verejnosti
k problematike prípravy Koncepcie na riešenie problematiky energetickej chudoby.
Stretnutie k energetickej chudobe Zobraziť galériu
Stretnutia sa zúčastnili projektová koordinátorka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (SOS) Petra Čakovská, Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a za ÚRSO riaditeľ Kancelárie úradu Milan Cigáň, poverená riaditeľka odboru regulačnej politiky Michaela Uríčková a riaditeľka odboru ochrany spotrebiteľa Lucia Wirdzek.

Zúčastnené strany si vymenili doterajšie skúsenosti v oblasti problematiky energetickej chudoby a dohodli sa na spoločnom postupe pri príprave Koncepcie na riešenie problematiky energetickej chudoby. Ide napríklad o vytýčenie spoločných priorít a spoločný postup pri zbere a výmene potrebných dát a informácií o zraniteľných odberateľoch v súvislosti s energetickou chudobou, zdieľanie medzinárodných skúseností, či analýza podobných dokumentov z minulosti.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Veľmi si vážim, že sa podarilo zorganizovať takúto schôdzku. Energetická chudoba je na Slovensku mimoriadne dôležitá téma, touto problematikou sa na ÚRSO naďalej zaoberáme a v spolupráci s ďalšími inštitúciami a odborníkmi chceme pripraviť novú Koncepciu na riešenie problematiky energetickej chudoby.“

Účastníčky a účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšom pravidelnom stretávaní sa na mesačnej báze.

ÚRSO v tejto súvislosti zdieľa výzvu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov pre odberateľov, ktorí chcú platiť za energie menej, aby sa zapojili do prieskumu o používaní energií v domácnosti a pomohli tak zozbierať dáta a informácie pre prípravu kvalitnej legislatívy na ochranu zraniteľných odberateľov energií.