Christian Zinglersen pricestoval na pozvanie predsedu ÚRSO Andreja Jurisa - historicky prvá oficiálna návšteva riaditeľa ACER sa uskutočnila dňa 06.10.2021 v Bratislave.
Riaditeľ ACER navštívil ÚRSO Zobraziť galériu
Ústrednou témou návštevy riaditeľa Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) so sídlom v Ľubľane bolo prehĺbenie ďalšej vzájomnej spolupráce medzi ACER a ÚRSO.

Okrem rokovaní s predsedom ÚRSO a zamestnancami úradu Christian Zinglersen v Bratislave absolvoval aj stretnutia so štátnym tajomníkom MF SR Marcelom Klimekom, predsedom Hospodárskeho výboru NR SR Petrom Kremským a štátnym tajomníkom MH SR Karolom Galekom.

Riaditeľ ACER Christian Zinglersen: „Som v Bratislave po prvýkrát a verím, že nie naposledy. Národných regulátorov v súčasnosti čakajú veľké výzvy, ktoré súvisia jednak s prijatím ambiciózneho legislatívneho balíka reforiem pod názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ale tiež s momentálnou mimoriadnou situáciou na trhoch s energiami. Čaká nás veľa práce, som tu, aby sme našu vzájomnú spoluprácu nastavili čo možno najefektívnejšie.“

Christian Zinglersen sa na pôde úradu stretol s vedúcimi pracovníkmi úradu, ktorí ho informovali o najdôležitejších aktuálnych úlohách a výzvach, jednotlivých odborov. Hosť z Ľubľany sa zaujímal o aktivity a názory úradu, a to najmä v súvislosti s riešením aktuálnej situácie okolo rastu veľkoobchodných cien energií na európskych a svetových trhoch. Ďalšou dôležitou témou a predmetom záujmu riaditeľa ACER a následnej diskusie bola spolupráca ÚRSO, iných národných regulátorov a ACER a ďalšie príležitosti na jej zlepšenie.

Predseda ÚRSO Andrej Juris.: „Je to veľká česť, že môžeme na úrade privítať túto mimoriadne vzácnu návštevu. ACER považujem za silného hráča, ktorý prispieva k vytváraniu kvalitných spoločných regulačných rámcov a kontrolných postupov, čím prispieva k jednotnému, efektívnemu a účinnému uplatňovaniu práva Európskej únie v záujme dosiahnutia cieľov v oblasti klímy a energetiky. Zároveň si cením, že na pôde ÚRSO je pán Zinglersen otvorený diskusii a vnímaniu výziev, ktorým ako národný regulátor musíme čeliť - či už v oblasti personálneho zabezpečenia, alebo pri koordinácii spolupráce na európskej úrovni.“

Viac informácií o spolupráci ÚRSO a ACER nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/eu-institucie-ek-a-acer/