Úrad vykonal v dňoch 10.-24.03.2023 prieskum zverejnených cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosti u najväčších dodávateľov v SR (ZSE, SSE, VSE, SPP), ktorí spolu predstavujú približne 80 % - ný podiel pri dodávke elektriny a plynu koncovým odberateľom (regulovaných aj neregulovaných odberateľov). Úrad tiež preskúmal zverejnené cenníky vybranej vzorky menších dodávateľov elektriny a plynu. Úrad o závažných zisteniach informoval členov Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR.
Prieskum ÚRSO: Slovenský trh dodávky elektriny a plynu aktuálne indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách Zobraziť galériu

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Náš prieskum sa zameral na cenníky dodávky elektriny a plynu pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov, ktoré sú zverejnené na webových sídlach dodávateľov. Cieľom prieskumu bolo preskúmať mieru prehľadnosti a aktualizácie zverejnených cenníkov vo svetle znižovania trhových cien energií. Cenníky by mali poskytnúť dostatočné informácie pre odberateľov, aby mohli zvážiť výhodnosť, resp. nevýhodnosť, ich existujúcich zmluvných cien ako aj prípadnej zmeny dodávateľa. Zároveň by zverejnené cenníky mali poskytnúť informácie o cenových parametroch pre účely kompenzácií v schémach MH SR.“

 

Medzi hlavné zistenia prieskumu patrí nasledovné:

  • Trh dodávky elektriny a plynu podľa názoru úradu indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách. Nízka miera aktualizácie cenníkov pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov totiž indikuje snahu niektorých dodávateľov o maximalizáciu kompenzácií zo štátneho rozpočtu napriek nižším nákladom na energie pre nových odberateľov. Rôznorodosť a nejednoznačnosť označovania zverejnených cenníkov vytvára otázniky pri ich použití v rámci výpočtu kompenzácií v schémach MH SR, t.j., ktorý cenník je používaný pre účely výpočtu kompenzácií.

 

  • Niektorí dodávatelia naďalej umožňujú odberateľom vstúpiť do regulovanej dodávky aj počas roka 2023, čo navyšuje už pomerne značnú množinu nových regulovaných odberateľov, ktorí pribudli v priebehu a v závere minulého roka. Úrad pozitívne vníma snahu o ochranu zraniteľných odberateľov, avšak pre týchto nových odberateľov dodávatelia pravdepodobne dokupujú elektrinu a plyn pri súčasných nízkych trhových cenách. Ťažko si totiž predstaviť, že dodávateľ nakúpil elektrinu alebo plyn v lete minulého roka pre odberateľa, ktorí mu pribudol do portfólia v týchto dňoch alebo týždňoch. To indikuje, že náklady na nákup elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov sú pravdepodobne nižšie ako náklady reflektované vo zverejnených zmluvných cenníkoch.

 

  • Produkty a ceny dodávky elektriny a plynu pre neregulovaných odberateľov nie sú aktívne ponúkané a u viacerých dodávateľov nie sú vôbec zverejnené, prípadne nie sú priebežne aktualizované napriek zásadným poklesom trhových cien elektriny a plynu od začiatku roku 2023. Na druhej strane, úrad pozitívne vníma skutočnosť, že SPP a niekoľko menších dodávateľov v sledovanej vzorke od začiatku tohoto roka už niekoľkokrát aktualizovali cenníky, reflektujúc pokles trhových cien energií.

 

  • Niektorí dodávatelia využívajú nejednoznačnosť zákonných ustanovení na zabránenie odberateľom zmeniť dodávateľa počas kalendárneho roka. Takéto konanie podľa názoru úradu zásadne obmedzuje konkurenciu medzi dodávateľmi a znižuje tlak na aktualizáciu zmluvných cien dodávky elektriny a plynu, ktoré by lepšie odrážali súčasné trhové ceny.

 

 

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „V súčasnosti vykonávame podrobné prešetrovanie parametrov dodávky elektriny a plynu a bude informovať o ďalšom postupe. Zároveň úrad spracoval viacero odporúčaní na úpravu legislatívy s cieľom posilniť konkurenciu medzi dodávateľmi elektriny a plynu v prospech odberateľov a znížiť riziká pre využitie verejných zdrojov v energetických kompenzačných schémach.“ 

 

Kompletný materiál ÚRSO o prieskume zverejnených cien za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosť nájdete tu (pdf): Prieskum cien dodavky elektriny a plynu-URSO-30032023