Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 18.10.2010
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 15.10.2010
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 11.10.2010
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 11.10.2010
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 05.10.2010
Poznámka: , dodatok k rozhodnutiu č. 0007/2009/P-PP
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 05.10.2010
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 30.09.2010
Poznámka:
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 27.09.2010
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 26.08.2010
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 12.07.2010
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 15.06.2010
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 26.04.2010
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 15.02.2010
Poznámka:
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 23.12.2009
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.12.2009
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 12.10.2009
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 10.09.2009
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.09.2009
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 05.08.2009
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 25.03.2009
Poznámka: