NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.07.2006
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 04.10.2005
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 05.05.2011
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 30.09.2010
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 10.09.2009
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 04.08.2008
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 06.08.2007
Poznámka:
Ružomberská energetická spoločnosť, a.s. (v skratke R.E.S.,a.s.)
Textilná 23, Ružomberok
Dátum: 26.07.2006
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 04.10.2005
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.09.2012
Poznámka: , - dodatok k rozhodnutiu č. 0018/2010/P-PP
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 07.04.2011
Poznámka:
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 27.09.2010
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.09.2009
Poznámka:
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 04.08.2008
Poznámka:
RoTTeL, s.r.o. v konkurze
Petrovanská 34, PREŠOV
Dátum: 30.07.2007
Poznámka:
Nafta Storage & Production a.s.
Naftárska 965, Gbely
Dátum: 14.06.2006
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 04.10.2005
Poznámka:
eustream, a.s.
Mlynské nivy 42, Bratislava
Dátum: 17.08.2012
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 31.03.2011
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 26.08.2010
Poznámka: