Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 29.12.2005
Poznámka:
ZSNP, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 12.12.2005
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 12.12.2005
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.12.2005
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 05.12.2005
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 30.11.2005
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 30.11.2005
Poznámka:
NCHZ Energetika, a.s.
M.R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 30.12.2010
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 25.11.2005
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 13.12.2010
Poznámka:
MATADOR a.s.
Terézie Vansovej 1054, Púchov
Dátum: 25.11.2005
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 30.11.2010
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 23.11.2005
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 29.11.2010
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 29.11.2005
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.11.2010
Poznámka:
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.12.2005
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 11.11.2010
Poznámka:
TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 16.11.2005
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 09.11.2010
Poznámka: