Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava
Dátum: 29.12.2005
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.09.2012
Poznámka: , - dodatok k rozhodnutiu č. 0018/2010/P-PP
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.10.2010
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2005
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 13.12.2010
Poznámka:
CS CAPITAL, s.r.o.
, Tajov 252
Dátum: 28.03.2011
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 02.11.2010
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 12.12.2005
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 09.11.2010
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.07.2008
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 26.09.2005
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 25.03.2009
Poznámka:
Chirana-Dental, s.r.o.
Vrbovská cesta 17, Piešťany
Dátum: 05.12.2005
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 27.07.2012
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 16.05.2011
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 19.10.2005
Poznámka:
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen
Dátum: 30.11.2005
Poznámka:
AVION Invest, a.s.
areál Duslo, a.s., Šaľa
Dátum: 19.10.2005
Poznámka: