TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.03.2023
Poznámka:
OPTIMAL PARTNER s. r. o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 24.03.2023
Poznámka:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Nová Merina, s. r. o.
Digital Park I, Einsteinova 21 , Bratislava - mestská časť Petržalka 
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Nord Energy Oy
c/o Tilitoimisto FaktaCount OY Äyritie 9 A, Vantaa
Dátum: 14.03.2023
Poznámka:
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 09.03.2023
Poznámka:
Red Forest, s. r. o.
Bakošova 4549/46, Bratislava - mestská časť Lamač
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 28.02.2023
Poznámka:
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 27.02.2023
Poznámka:
ENERGE s.r.o.
Betliarska 22 , Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 23.02.2023
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 23.02.2023
Poznámka:
UK ENERGY SLOVAKIA, s. r. o.
Pri Habánskom mlyne 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.02.2023
Poznámka:
BCF ENERGY j. s. a.
Stavebná 1 , Banská Bystrica
Dátum: 22.02.2023
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 10.02.2023
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Energy Resource s.r.o.
Myslavská 397/251 , Košice - mestská časť Myslava
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 03.02.2023
Poznámka:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szentendrei út 207-209. MVM Partner ZRt. - organizačná zložka, Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov , Budapešť, Maďarsko
Dátum: 27.01.2023
Poznámka:
HYDRO-ENERGY a.s.
Oravský Biely Potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
CYEB s.r.o.
Gusevova 1415/6, Bratislava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: