SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 09.02.2022
Poznámka:
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 03.02.2022
Poznámka:
DUCHONKA s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 24.01.2022
Poznámka:
PV Tesárske Mlyňany s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka:
ECOSTART, a.s.
ES Badín 666, Badín
Dátum: 21.01.2022
Poznámka:
Hydro-Gen Horná Nitra a. s.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 19.01.2022
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 18.01.2022
Poznámka:
t&at solutions s. r. o.
Černyševského 10 , Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 18.01.2022
Poznámka:
AI ROBO s.r.o.
Hany Meličkovej 33, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 17.01.2022
Poznámka:
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 10.01.2022
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 29.12.2021
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 27.12.2021
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
FVE Management s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
DG-energy, a. s.
Slávičie údolie 6 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
MVE Tekov, s.r.o.
Dohňany 464 , Dohňany
Dátum: 06.12.2021
Poznámka:
Energi Danmark A/S
Tangen 29, Aarhus N
Dátum: 03.12.2021
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: