STENERGYS, s.r.o.
SNP 15/33, Žiar nad Hronom
Dátum: 03.08.2020
Poznámka:
MANDARAX s.r.o.
Flámska 9783/1, Martin
Dátum: 20.07.2020
Poznámka:
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s.
Polianky 6 A, Bratislava
Dátum: 20.07.2020
Poznámka:
Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.
Priemyselný areál 3677, Kolárovo
Dátum: 20.07.2020
Poznámka:
VGES Solarpark I, s. r. o.
Galvaniho 7/D, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.07.2020
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 26.06.2020
Poznámka:
AIK ENERGY ROMȂNIA S.R.L.
Bucureşti Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr.19-21, CLǍDIREA BANEASA BUSINESS CENTER, TRONSON 2, Etaj 7, Bukurešť, Rumunsko
Dátum: 25.06.2020
Poznámka:
RWE Supply & Trading GmbH
RWE Platz 6, Essen, Spolková republika Nemecko
Dátum: 04.06.2020
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 01.06.2020
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 26.05.2020
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 04.05.2020
Poznámka:
SOLARICA one, spol. s r.o.
Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 03.03.2020
Poznámka:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 27.02.2020
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 28.01.2020
Poznámka:
Forable s.r.o.
Nám. sv. Imricha 923/21, Štúrovo
Dátum: 20.01.2020
Poznámka:
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 23.12.2019
Poznámka:
HZ Energy Trading s. r. o.
Palárikova 76, Čadca
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 05.12.2019
Poznámka: